SẢN PHẨM TĂNG TRONG CHO PET

 • Thương lượng

  XH-209H

  Giảm hiện tương phân hủy, giảm cấp của nhựa do tác động của nhiệt độ, oxy, nước, giúp giảm rõ rệt hiện tượng ố vàng tăng độ trong Tạo ra pha ánh xanh lam. Cải thiện độ sáng và độ bóng bề mặt sản phẩm.
  Xem thêm
 • Thương lượng

  XH-202

  Giảm hiện tương phân hủy, giảm cấp của nhựa do tác động của nhiệt độ, oxy, nước, giúp giảm rõ rệt hiện tượng ố vàng .Cải thiện độ sáng và độ bóng bề mặt sản phẩm.
  Xem thêm
 • Thương lượng

  XH-209B

  Giảm hiện tương phân hủy, giảm cấp của nhựa do tác động của nhiệt độ, oxy, nước,giảm rõ rệt hiện tượng ố vàng tăng độ trong.Càng làm tăng độ sáng và độ bóng bề mặt sản phẩm.
  Xem thêm
 • Thương lượng

  XH-209

  Giảm hiện tương phân hủy, giảm cấp của nhựa do tác động của nhiệt độ, oxy, nước, Tạo ra pha ánh xanh lam. Cải thiện độ sáng và độ bóng bề mặt sản phẩm.  
  Xem thêm
TOP