CHẤT TẠO TRƠN MẶT PET

 • Thương lượng

  SKN - 7092

  Làm giảm hệ số ma sát giữa hai màng phim,tăng tính phân tán tốt, không tạo ra các điểm tinh thể. Ít ảnh hưởng đến hiệu suất in, và có thể làm giảm điểm sương mù (điểm bông tuyết). Sử dụng cho sản xuất màng nhiều lớp, màng in ấn.
  Xem thêm
 • Thương lượng

  SKN-2053

  Làm giảm hệ số ma sát giữa hai màng phim, tăng cải thiện bề mặt của vật liệu và đảm bảo hiệu suất in của vật liệu, với độ phân tán mạnh, khó sản xuất điểm tinh thể và ít ảnh hưởng đến hiệu suất quang học. Thích hợp dùng trong sản xuất màng đa lớp PET, màng nhựa hút định hình, màng in ấn. 
  Xem thêm
 • Thương lượng

  SKN - 103

  - Làm giảm hệ số ma sát giữa hai màng phim,tăng tính dễ bóc tách giứa các sản phẩm với nhau. Không tạo ra các điểm tinh thể.Ít ảnh hưởng đến tính chất quang học, trợ gia công bôi trơn cho trục vít máy đùn. Thíc hợp dùng trong sản xuất màng đa lớp PET, màng nhựa hút định hình,màng in ấn. 
  Xem thêm
TOP